DAN-Vorbereitungslehrgang am 02. September 2023

Unter Leitung von Frank Asner (7. Dan), Dr. Carsten Brunner (6. Dan), Günter Dirks-Woweries (5. Dan), und Dr. Bernd Hartlieb
(7. Dan) fand der 5. Dan-Vorbereitungslehrgang in 2023 beim DKV statt.